VIỀN KHUNG BO CHO HÌNH ÉP GỖ LAMINATE


BẢN KHUNG 3 PHÂN

BẢN KHUNG 5 PHÂN

Mã số: Nâu 5 Phân

Mã số: 405NT

Mã số: Trắng 5 PhânMã số: 316V & 316TVMã số: 213BG1

Mã số: 213G1Mã số: 213WGMã số: 214BG
Mã số: 215G


Mã số: 215WG


Mã số: 388TB

Mã số: 388TV


Mã số: 388V


Mã số: 405BR

BẢN KHUNG 7 PHÂN
Mã số: 605G


Mã số: 501G


Mã số: 605BG


Mã số: 605T


Mã số: 605TV


Mã số: 6140