KHUNG ẢNH TRANG TRÍ HOA VĂN DÙNG LÀM KHUNG ẢNH CƯỚI, KHUNG TREO TƯỜNG PHONG CẢNH, TRIỂN LÃM..

Khung hình cưới được phân ra 2 loại:
- Loại khung bo (tức là khung không có kính, không có ván lót) dùng để bao quanh hình ép gỗ laminate.
- Loại khung đầy đủ kính, ván lót dùng để lồng hình bằng giấy.

 BÁO GIÁ KHUNG HÌNH

BẢNG KHUNG 3 PHÂN
BẢNG KHUNG 5 PHÂNBẢNG KHUNG 7 PHÂN