BỘ KHUNG HÌNH CÓ KÈM DECAL VÀ ĐỒNG HỒ DIY
(Bộ khung không có hình bên trong)