- Album 6x9 còn có các số hình sau:  48 hình, 58 hình, 72 hình, 88 hình, 96 hình
- Đặt hàng: Email cosomattroi@gmail.com / Zalo.Phone: 0902.585639  (Email.Zalo trả lời tối đa 30' trong giờ làm việc)

Tags: album ảnh 6x9, album chèn hình 6x9, album lồng ảnh 6x9, album đựng hình 6x9