BẢNG GIÁ ALBUM DÁN

KÍCH THƯỚC PHỦ BÌ 20x30cm: Dán được 1 tấm 20x25cm hoặc 2 tấm 13x18cm
  • 40 TỜ: 115.000/quyển